UtiliOS In Vietnam

Được thành lập vào năm 2020, UtiliOS là một công ty SaaS thuộc sở hữu của Úc, được thành lập bởi các chuyên gia ngành nước và năng lượng với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc triển khai đo lường thông minh. Chúng tôi cung cấp cho các công ty cấp nước, tổ chức, doanh nghiệp thương mại và công nghiệp những lợi ích của việc thu thập dữ liệu an toàn từ các thiết bị IoT thông minh về nước và năng lượng, đồng thời hiển thị dữ liệu đó trên giao diện trực quan, thân thiện với người dùng.

Xem video của chúng tôi và tìm hiểu thêm về UtiliOS